Inschrijving en intake

Voor nieuwe cliënten is een intakegesprek nodig. Bij belangstelling van een organisatie wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd voordat een offerte uitgebracht wordt.

Praktijkadressen

De individuele- en relatiebegeleiding, evenals de supervisie sessies vinden plaats op Koningin Sophielaan 10, 1405 ES Bussum.
De Integratiegroep en Meditatie op Huizerweg 54, 1402 AD Bussum.
Beide praktijken zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en de trein. De retraite wordt gehouden op Hof van Kairos, Vosseveldseweg 17, 7107AD Kotten.

Privacy beleid

Het Privacy beleid kan ingelezen worden via deze link.

Contact

Je kunt altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 uur.
Ook kun je vragen per e-mail stellen.
Telefoon: 035 58 22 331
e-mailadres: liesbethwolfkamp@gmail.com

BTW

Voor particulieren geldt dat de tarieven inclusief 21% BTW zijn. Bij aftrekbare BTW wordt deze additioneel doorberekend.

Afzeggen/annuleren

Individuele afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders worden ze in rekening gebracht. Voor de groep of retraite dient afzeggen minimaal drie weken van tevoren te geschieden. Wanneer dit later gebeurt wordt 1/3 van de kosten in rekening gebracht, tenzij iemand anders de plaats kan innemen. Indien later dan een week voor de start wordt afgezien van deelname, dan is het volledige bedrag aan deelnamekosten verschuldigd. Vanaf de aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Mocht een training door overmacht van mijn zijde niet kunnen doorgaan, dan wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken. Lukt dat niet dan wordt alles in het werk gesteld om een vervangende trainer te vinden.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard zal ten allen tijde de privacy gewaarborgd zijn. Met derden wordt alleen overlegd na toestemming van de betreffende cliënt/deelnemer. De beroepscode, zoals die is opgesteld door de Beroepsvereniging (www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl), is hierop van toepassing. Meer informatie kan je lezen in mijn Privacy Beleid.

Klachtenprocedure

Voor een officiële klacht wordt verwezen naar de procedure van de Beroepsvereniging Zijnsorientatie.  Een brochure hierover is beschikbaar op de praktijkadressen. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het advies van de Commissie van Toezicht wordt als bindend beschouwd en eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende de periode van een half jaar bewaard.

Liesbeth Wolfkamp

Leraar Zijnsoriëntatie
liesbethwolfkamp@gmail.com
Telefoon: 035-5822331