Privacybeleid (AVG)

Privacy en bescherming van persoonsgegevens vind ik heel belangrijk en ik ben altijd al uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. In het kader van de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) heb ik mijn privacyverklaring opgesteld.

Zorgvuldige omgang met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens
Alle informatie die cliënten mij verstrekken blijft binnen mijn praktijk. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens van mijn cliënten.

De groepen hebben ook een persoonlijk karakter. Ik beloof mijn cliënten / deelnemers dat de informatie die zij delen in het kader van mijn groepsaanbod niet buiten deze groepen gedeeld wordt. Dit betreft zowel persoonlijke informatie over hen als bedrijfsgevoelige informatie van bedrijfssituaties, werkprocessen, klantgroepen e.d. die zij via casuïstiek eventueel inbrengen.

Ook zijn de deelnemers verplicht om zorgvuldig om te gaan met (persoonlijke) informatie die zij verkrijgen over hun mededeelnemers tijdens het groepsgebeuren. Alle informatie blijft dus binnen de groep.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk de persoonsgegevens van cliënten en deelnemers aan groepen. Zij hebben deze informatie via het intake formulier zelf bij mij aangeleverd omdat zij gebruik maken van mijn aanbod of aangegeven hebben dat zij geïnteresseerd zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen die in mijn administratie staat heeft altijd het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Eveneens heeft iedereen het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Hiertoe dient de betrokkene een verzoek in tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van gegevens uiterst serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ieder die het idee heeft dat zijn of haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met mij opnemen.

Liesbeth Wolfkamp
Koningin Sophielaan 10
1405ES Bussum
Telefoon: 035 5822331
liesbethwolfkamp@gmail.com